Uppföljningen av framtidsstudien Sverige år 2021

I slutet av 1990-talet beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål. Inriktningen var att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen var lösta. Naturvårdsverket hade i samband med detta publicerat en stor framtidsstudie. Den beskrev ett Sverige år 2021 där olika samhällssektorer hade ställt om och tagit ett stort kliv mot hållbarhet.

Nu finns en uppföljning av framtidsstudien som svarar på frågorna:

  • Vad har varit framgångsrikt?
  • Vad blev inte alls som vi bedömde vara möjligt?
  • Orsaker till att det har gått bra respektive dåligt?

Vill du veta mer om hur det har gått och varför? Läs vidare i vår sammanfattning och fördjupa dig i rapporterna på denna hemsida.

Vi som har gjort uppföljningen utgör delar av den projektgrupp som på 1990-talet ledde Naturvårdsverkets stora framtidsstudie Sverige år 2021.

Frågeställningar i framtidsstudien Sverige år 2021. Källa Naturvårdsverket.