Kontakt

Vill du veta mera om uppföljningen av Framtidsstudie Sverige 2021?

Kontakta oss på info@sverige2021.se

För frågor om de olika studierna, kan följande personer kontaktas:

  • Sammanfattning av uppföljningen: Anita Linell anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Erfarenheter och lärdomar från projektarbetet: Anita Linell
  • Vatten och avlopp: Anders Finnson anders.finnson(at)svensktvatten.se
  • Jordbruk: Bengt Rundqvist bengt.rundqvist(at)gmail.com, eller Karl-Ivar Kumm karl-ivar.kumm(at)slu.se
  • Livsmedel: Cecilia Wyser cecilia.wyser(at)gmail.com
  • Produktion/konsumtion/kretslopp: Erik Westin brum(at)westingolf.se
  • Skogsbruk: Klas Österberg: klasoster(at)telia.com
  • Bostäder/ lokaler: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Transporter: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Energiscenariot: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com