Författararkiv: info

Lansering av uppföljningen

Nu lanseras en uppföljning av framtidsstudien Sverige år 2021. En framtidsstudie som Naturvårdsverket genomförde i mitten av 1990 talet, i bred samverkan med samhällets aktörer. Framtidsstudien beskrev ett Sverige år 2021 där olika samhällssektorer hade ställt om och tagit stora kliv mot hållbarhet. I uppföljningen diskuteras frågor som: Vad har varit framgångsrikt? Vad blev inte alls som vi bedömde vara möjligt? Orsaker till att det har gått bra respektive dåligt?

Vi som har gjort uppföljningen utgör delar av den projektgrupp som på 1990-talet ledde Naturvårdsverkets stora framtidsstudie Sverige år 2021. Vi har gjort uppföljningen på eget initiativ och med syfte att dra lärdomar från arbetet med hur resultaten från framtidsstudien förverkligades.

På hemsidan Sverige 2021, www.sverige2021.se finns bl.a. följande rapporter: En rapport som ger en samlad analys av hela uppföljningen samt rapporter för olika sektorer; jordbruk, skogsbruk, livsmedel, varuproduktion/konsumtion, bostäder/lokaler, transporter och vatten och avlopp (VA).

För frågor om de olika studierna, kan följande personer kontaktas:

  • Sammanfattning av uppföljningen: Anita Linell anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Erfarenheter och lärdomar från projektarbetet: Anita Linell
  • Vatten och avlopp: Anders Finnson anders.finnson(at)svensktvatten.se
  • Jordbruk: Bengt Rundqvist bengt.rundqvist(at)gmail.com, eller Karl-Ivar Kumm karl-ivar.kumm(at)slu.se
  • Livsmedel: Cecilia Wyser cecilia.wyser(at)gmail.com
  • Produktion/konsumtion/kretslopp: Erik Westin brum(at)westingolf.se
  • Skogsbruk: Klas Österberg: klasoster(at)telia.com
  • Bostäder/ lokaler: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Transporter: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com
  • Energiscenariot: Anita Linell: anitavalborglinell(at)gmail.com